Klanten

Deze instellingen kozen er al voor om met Tanis Training & Coaching te werken:

  • SO&T in Amsterdam, het expertisecentrum op het gebied van opvoed- en opgroeiondersteuning. www.kwaliteitinopvoeden.nl
  • GG&GD in Utrecht www.utrecht.nl, afdeling gezondheid en zorg, jeugdgezondheidszorg.
  • Diverse scholen voor basisonderwijs zoals de Hildebrandt van Loon en OBS De Peppelaer in Haarlem, en de scholen voor speciaal basisonderwijs Het Spectrum en het Universum.
  • Diverse scholen voor voortgezet en middelbaar onderwijs zoals het Comeniuslyceum, het Cygnusgymnasium, de Gerrit van der Veen en het Montessorilyceum in Amsterdam.
  • Diverse HBO onderwijsinstellingen, zoals het Conservatorium in Amsterdam.
  • Topscore www.dwa.amsterdam.nl, onderdeel van DMO, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam
  • Verschillende welzijnsinstellingen in Amsterdam, zoals Combiwel.
  • Bedrijven zoals de afdeling HRM van een grote staalindustrie en de Erasmusuniversiteit.