Marietje Kessels Project

Wat is het Marietje Kessels Project?

Het Marietje Kessels Project is een preventieproject, gericht op het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van kinderen, zowel door leeftijdsgenoten als door volwassenen. Denk aan seksueel misbruik, intimidatie, mishandeling en pesten.

Waarom?

Om de weerbaarheid van kinderen te vergroten. En om te voorkomen dat kinderen zelf slachtoffer of dader worden van grensoverschrijdend gedrag.

Voor wie?

Jongens en meisjes tussen 10 en 13 jaar. Jongens krijgen les van een mannelijke preventiewerker, meisjes krijgen les van een vrouwelijke collega.

Waar?

Het Marietje Kessels Project wordt op school gegeven. De lessen worden gegeven door onafhankelijke preventiewerkers. Zij vervullen ook een signalerings- en vertrouwensfunctie voor de leerlingen en leerkrachten.

Wanneer?

Het Marietje Kessels Project duurt 12 weken en wordt onder schooltijd gegeven. Behalve de lessen aan de leerlingen, horen er ook teamvoorlichting en een ouderavond bij het project.

Wat kost het?

Het Marietje Kessels Project is maatwerk. Ik maak op verzoek graag een offerte voor u.

Meer informatie

Bel voor meer informatie Jeanette van Tanis Training & Coaching op
06-52 65 05 67.